BUURTOVERLEG TIENSESTRAAT, EEN MAAT VOOR NIETS?

BUURTOVERLEG TIENSESTRAAT, EEN MAAT VOOR NIETS?

17 - 09 - 2013

Het is  een jaarlijkse traditie  dat wij bij de start van het  academiejaar een uitnodiging  ontvangen om deel te nemen aan een buurtoverleg (Tiensestraat).

Als Leuvenaar en vooral als  bewoner van de buurt hoop ik dat dit niet het zoveelste charmeoffensief is dat uiteindelijk geen gram  aarde aan de dijk brengt.

Brief gericht aan de:

Schepen Studentenzaken
Vice-rector Studentenbeleid
Studenteninspecteur

betreft: Buurtoverleg Tiensestraat, woensdag 18 september 2013.

Het is  een jaarlijkse traditie  dat wij bij de start van het  academiejaar een uitnodiging  ontvangen om deel te nemen aan een buurtoverleg (Tiensestraat).

Als Leuvenaar en vooral als  bewoner van de buurt hoop ik dat dit niet het zoveelste charmeoffensief is dat uiteindelijk geen gram  aarde aan de dijk brengt.

Dit stuk stad wordt stilaan onleefbaar.

Diverse bewoners zijn noodgedwongen verhuisd omdat de overlast niet  meer te harden is.

Ikzelf, die hier al meer dan twintig jaar woon, slaap met wassen oordopjes.


Ik heb de levenskwaliteit  jaarlijks zien verminderen. Een pittig detail, vorig jaar heb ik nog een dronken student mogen ontvangen die door een lichtkoepel van mijn terras was gevallen!

De Tiensestraat is een alternatief uitgaanscircuit geworden waar men dranken verkoopt aan braderieprijzen. Op drukke dagen staat de straat vol met volk, je kan er als gewone burger zelfs te voet bijna niet door en de politie  laat begaan.

Het brullen, schreeuwen en andere vormen van puberaal gedrag duren soms tot in de vroege ochtend.

Behoort het  tot de kerntaken van de universiteit om het verbruik van drank te faciliteren?

Ik dacht van niet, maar ja het past wel in een bepaalde marketingstrategie van onze Alma Mater om zich te verkopen aan een steeds grotere groep  studenten die niet alleen goed onderwijs zoeken, maar ook belust zijn op gezelligheid, fun en amusement.

Deze week las ik  het volgende in een Leuvens weekblad: 'De fakbars zijn één van de vele zaken die van Leuven een unieke studentenstad maken.

In weinig andere steden vind je fakbars terug.' Gelukkig voor die andere steden zou ik zeggen.

Het is triest dat de KULeuven zich probeert te profileren ten koste van zij die hier nog trachten te leven en te wonen.

Mogen jongeren zich dan niet uitleven, hebben zij geen recht op plezier? Natuurlijk mogen zij dat, maar niet ten nadele van anderen. Vrijheid stopt waar het die van anderen inperkt!

Het probleem is natuurlijk fundamenteler en moet bij de wortel  worden aangepakt.

De steeds groter wordende universiteit (en ik juich deze groei toe) en de stad hebben het nagelaten om een fatsoenlijk fuifbeleid uit te stippelen.

Er zijn geen goed uitgeruste en voldoende grote locaties voorhanden waar jongeren, studenten zich kunnen amuseren zonder anderen te storen. Men heeft maar wat aangemodderd, het is  een politiek geweest van pappen en nathouden, we zullen wel zien, zonder een brede en gedegen visie over de 'symbiose' tussen stad en universiteit te ontwikkelen, met als resultaat dat men nu alleen over locaties beschikt die veel te klein zijn en helemaal niet geschikt en uitgerust zijn om zo een grote studentenpopulatie te ontvangen.

Met als gevolg dat het subtiel evenwicht  tussen, wonen, werken, handel drijven en recreatie (de essentie van een stad) in onze wijk  volledig is verstoord.

Wraakroepend dat men zo iets toelaat en niet kordater ageert.

Ik ben fier op onze stad en trots dat wij  een gereputeerde universiteit mogen huisvesten.

Maar Leuven, binnen de ring, moet ook nog een echte stad blijven, waar men streeft naar evenwichten. Ze mag niet verworden tot één groot studentendorp, waar alles gefocust is op een jonge leeftijdsgroep en haar noden.

Meer dan ooit moeten we ijveren voor een respectvol samenleven en –wonen. 

Ik hoop dat zowel het stadsbestuur als de universiteit hier echt werk  van maken, dan zijn dergelijke bijeenkomsten, die alleen de schone schijn trachten hoog  te houden, overbodig.

Voorlopig kan ik alleen maar wensen dat er zonder aarzeling wordt opgetreden tegen diegenen die het al te gortig maken.

Niet alleen voor mij maar voor veel Leuvenaars is de limiet bereikt.

Velen ondergaan dit lijdzaam, ik ben echter niet van plan om mij te laten muilkorven.

Om op een positieve noot af te sluiten, dank aan de universiteit voor de restauratie van het College de Valk en aan de stad voor de prachtige renovatie van de straat, ik hoop dat dit de nodige eerbied afdwingt.


Vriendelijke groeten,
Een bekommerde en betrokken Leuvenaar!
Luc Ponsaerts