De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober gaan over Leuven en de Leuvenaars, onze stad en niet over nationale thema's.

 

De inzet is belangrijk, want via uw stem bepaalt u mee hoe uw woonomgeving wordt ingericht, hoe de dienstverlening verloopt. Of deze stad aangenaam en attractief is, een mooi aanbod biedt voor shoppers en horecabezoekers. Het een sociale en duurzame plek is die geborgenheid, veiligheid en warmte garandeert voor al haar inwoners. Stimuleert men de creativiteit, zet men aan tot innoveren, investeren, ondernemen?

Cultiveert men een Leuvengevoel dat de samenhorigheid en de verdraagzaamheid bevordert? Geeft men iedereen voldoende kansen van jong tot oud en zorgbehoevend? Leven de Leuvenaars en de vele studenten harmonieus samen? Voelt de burger zich betrokken bij de besluitvorming? Worden de financiële middelen op de meest efficiënte manier beheerd, springt men niet lichtzinnig om met ons belastinggeld. Zijn er genoeg open en groene ruimtes, garandeert men de mobiliteit en is wonen nog betaalbaar…?

Over dit en nog veel meer gaan deze verkiezingen. Het is geen referendum waarin u uw mening kwijt kan over een ander bestuurlijk niveau (federaal, gewestelijk) Neen de inzet is lokaal en bepaalt hoe wij de komende jaren deze stad managen en organiseren.

 

 

Leuvense verbondenheid

 

Ik heb steeds in Leuven gewoond. Twintig jaar in Kessel-Lo (Koning Albertlaan), ongeveer even lang in de Leeuwerikenstraat in Heverlee en nu sinds 1990 in het volle centrum van de stad. Ik ben een Leuvenaar in hart en nieren, gepokt en gemazeld in deze stad.

Reeds als kind had ik een passionele relatie met Leuven. Het liefste wat ik deed, toen andere kinderen voetbalden en ravotten, was het bezoeken van kerken en historische gebouwen, het ontdekken van mooie plekjes in onze stad.

Tijdens mijn exploraties kwam ik ook op de Vismarkt terecht toen nog gezegend met een prachtige vishal. Dit unieke gebouw, dat nog steeds tot de verbeelding spreekt, werd in 1972 afgebroken in een vlaag van politiek opportunisme, ingegeven door een kruideniersvisie. Ik kan het de beleidsmakers van toen nog steeds niet vergeven. Het verklaart misschien mijn huidige gedrevenheid voor het behoud van historisch erfgoed.

Maar op de Vismarkt had je in die tijd ook vele cafeetjes, het was een gezellig uitgaanskwartier, van de Langste Toog was er nog geen sprake.

Waarschijnlijk kreeg ik daar zin om later in de horeca te stappen. Na een administratieve job in het onderwijs heb ik twee cafés mee laten uitgroeien tot legendes in het uitgaansleven. Den Delper, samen met Flor, een onwaarschijnlijk populair café, dat de Leuvense kroegengeschiedenis in de jaren zeventig en tachtig markeerde. De Oriënt, met broer Guy, werd de absolute place to be in het midden van de jaren tachtig, negentig…

Maar twee cafés waren niet genoeg. Neen er moest ook iets gedaan worden aan de aantrekkingskracht en de uitstraling van deze stad. Zo stond ik mee aan de wieg of was ik de inspirator van talloze initiatieven die nu nog steeds voor een groot deel het imago van (zomers) Leuven bepalen, als een gezellige, Bourgondische stad…

Vanuit mijn engagement, mijn inzet, voor Leuven was de stap naar de politiek bijna evident, zeker als men je vraagt. Dertig jaar geleden kreeg ik een quasi onverkiesbare plaats (23ste) en wat bleek, na een pittige campagne werd ik niet alleen gemeenteraadslid, maar kwam ik tevens in de OCMW-raad terecht.

 

 

VERDER SCROLLEN

Foto's aanklikken voor een groot formaat!

 

 

 

 

 

Politiek engagement uit passie voor onze stad

De eedaflegging als gemeenteraadslid (1989) in de handen van de toenmalige burgemeester Alfred Vansina, in de raadszaal van ons iconisch stadhuis, blijft voor mij nog steeds een memorabel moment.

Het was de bekroning van datgene wat ik steeds heb gewild, in groep iets betekenen voor onze stad.

Niet om er zelf beter van te worden of voor eigen glorie. Mijn gedrevenheid, en sommigen zullen dit pathetisch vinden, wordt ingegeven door mijn passie voor Leuven.

Ondertussen zijn we dertig  jaar later en ben ik aan mijn zesde verkiezingscampagne toe. Ik zou zeer graag mijn werk als gemeenteraadslid verder zetten.

Dat een sterke burgemeester als Louis Tobback op tachtigjarige leeftijd, na vierentwintig jaar burgervader te zijn geweest, afscheid neemt  plaatst ons voor heel wat nieuwe uitdagingen.

Onze stad is een fantastische plaats. Er is reeds hard aan gewerkt. Vanuit de oppositie heb ik mij niet onbetuigd gelaten, wist ik mijn rol te spelen. Suggesties en voorstellen die ik formuleerde werden niet weggewuifd als ongegronde oppositiepraat, maar werden vaak gevolgd.

Het werk is evenwel niet af, ik ben ervan overtuigd dat Leuven beter kan en dat stevige liberale accenten deze stad een nog groter elan en een solidere toekomst kunnen geven.

Een stem voor mij is geen verloren stem, mijn aanwezigheid in de gemeenteraad, diverse commissies, verenigingen is altijd een meerwaarde geweest, ik heb items verdedigd die normaal niet aan bod zouden komen.

Uiteraard ben ik steeds een spreekbuis geweest voor handel en horeca, als je zelf veertig jaar in die branche hebt gezeten is dit evident.

Ijveren voor een aantrekkelijke stad, waar moderne architectuur hand in hand gaat met al het moois dat het verleden ons heeft achtergelaten is voor mij een andere prioriteit.

Een stad die haar typische karakter en authenticiteit niet laat verloren gaan. Een levendige plek waar evenementen, op maat van de stad, worden georganiseerd die niet alleen de toerist weten aan te spreken, maar die vooral de Leuvenaar charmeren. Het feestgedruis en de grote aanwezigheid van studenten mag de leefbaarheid van onze stad echter niet in het gedrang brengen, het moet overal aangenaam wonen blijven.

Als gemeenteraadslid trok ik altijd de kar van het goede leven voor alle Leuvenaars. Ik heb me steeds ingezet voor een Leuven dat wonen, handel, ontspanning en cultuur voor iedereen promoot. Ik organiseerde mee dit goede leven via talrijke initiatieven.

Zin voor detail, voor kleine dingen die net het verschil maken, die de kers op de taart zijn en de ervaringswaarde van een stad versterken en verhogen, lijken mij ook belangrijk. De inrichting van het openbaar domein, groen, bebloeming, kunst in de openbare ruimte, prettige pleintjes en doorsteken, fascinerende plekjes, snuisterwinkels, cafés en restaurantjes die tot de verbeelding spreken…

Kortom een schat van een stad…

Dit werk wil ik voortzetten.
Dit kan ik alleen met uw steun, mijn inzet hebt u reeds.

U mag mij steeds contacteren.

 

 

BLOG

Via de blog heb ik een aantal teksten verzameld die u een beeld moeten geven van wie ik ben en wat mij fascineert. Het is een bloemlezing, die verder zal worden uitgebouwd en aangevuld.

Raadpleeg hem regelmatig, zodanig dat je op de hoogte blijft!

 

SOCIALE MEDIA

Ik ben actief op de sociale media en tracht zo in te spelen op het nieuws van de dag.