COLLECTEER ONDERGRONDS!

COLLECTEER ONDERGRONDS!

22 - 09 - 2017

In Amsterdam verschenen zij in het straatbeeld midden jaren negentig van de vorige eeuw. Daar is men reeds toe aan de tweede generatie ondergrondse containers.

Ondertussen zijn er  verschillende Vlaamse steden die naast de huis-aan-huisophalingen werken met ondergrondse vuilniscontainers, waar men 24 op 24 en zeven op zeven zijn  afval kwijt kan. Handig als je, je vuil niet hebt kunnen buitenzetten op het juiste ophaalmoment.

In Oostende, bijvoorbeeld, voorziet men tegen 2025 honderd ‘milieustraatjes’ waar de bewoners pmd, glas, papier&karton en restafval kwijt kunnen. Enkel voor restafval moet vijftig cent per veertig liter worden betaald. Zo lossen de Oostendenaars ook het probleem op van de meeuwen die de vuilniszakken stuk pikken.

De inwoners van Hasselt kunnen dan weeral via een badge hun restafval droppen…

De containers bestaan uit een betonnen kuip waarin een metalen bak hangt goed voor meer dan 80 huisvuilzakken. Met de badge, die kan worden aangekocht op de milieudienst en die je zelfs via het internet kan opladen voor 5 of 10 zakken,  kan je de laadklep openen en je afvalzak er in plaatsen en dit de klok rond elke dag omdat het niet gepaard gaat met geluidsoverlast.
De containers zijn uitgerust met een automatisch meldingssysteem bij noodzaak tot lediging.

In Leuven hebben wij de mond vol van klimaatneutraliteit, het is dan ook lastig te  begrijpen dat  men in onze stad zo schoorvoetend omgaat met deze manier van  collectief inzamelen.

Tijdens de laatste milieucommissie hebben we een folder gekregen van EcoWerf waarin het principe van de OCT’s wordt toegelicht. Eindelijk!

In de gemeenten waar dergelijk systeem consequent wordt toegepast, ziet men een daling  van de hoeveelheid restafval.

Daarnaast wordt het aantal plaatsen waar ophalers halt moeten houden veel kleiner. Minder rondrijdende vrachtwagens met restafval zijn natuurlijk ook goed voor de mobiliteit, goed voor de verkeersveiligheid (minder manoeuvres rond stilstaande vuilkarren), goedkoper (minder uren werk) en beter voor het milieu (minder rondrijden is minder benzineverbruik en minder uitstoot van CO2).

We weten ook dat het niet evident is om in het centrum en het dicht bebouwde gedeelte van de stad  de juiste plaatsen te vinden voor de inplanting van deze containers (ondergrond zit vol met leidingen) maar   we vinden het wel een gemiste kans dat men bij nieuwbouw niet is overgegaan tot dit systeem (Vaart, Centrale Werkplaatsen, Janseniushof, …)

We hoeven niet met alles de eerste te zijn, soms is het verstandig om terug te vallen op de expertise die men elders heeft opgebouwd.

Maar in een stad waar het vuilniszakkenvoetbal een trieste realiteit is lijkt het ons meer dan opportuun dat we nadenken over hoe we onze vuilinzameling nog efficiënter kunnen uitbouwen en organiseren.


Wij vragen dat het stadsbestuur een dossier zou samenstellen met o.a. de bevindingen in Vlaamse en buitenlandse steden (voor- en nadelen), zo leren we van  anderen.

Nu kan men reeds nagaan hoe het systeem in nieuwe woonwijken kan worden geïnplementeerd en men kan tevens zoeken naar plaatsen in het centrum waar het technisch mogelijk is en waar het vuilniszakkenvandalisme welig tiert!

Waar wachten we nog op?