GEEN POLITIEK GESPIN MAAR KLAARHEID!

GEEN POLITIEK GESPIN MAAR KLAARHEID!

26 - 03 - 2018

De implementatie van een nieuw verkeerscirculatieplan is een belangrijke ingreep. Er zijn ontegensprekelijk voorstanders van dit plan, maar er blijven heel wat vragen en vormen van wrevel en ongenoegen. Wij willen tevens  benadrukken dat het stadsbestuur een grote verantwoordelijkheid draagt en zich permanent de vraag moet stellen of het sop de kool wel waard is.

Daarom is het belangrijk dat men voortdurend  op een open, transparante manier consulteert en communiceert, vertrekkende van nauwkeurige en verifieerbare tellingen, gegevens. 

Tijdens de gemeenteraad van 26 juni 2017 werd een eerste evaluatie ter bespreking voorgelegd.

Er werd ons een bundel van 46 bladzijden  gepresenteerd. De  vele tellingen die de evaluatie stofferen moesten het geheel een wetenschappelijk tintje geven. Maar de gegevens waren niet altijd even nauwkeurig. Het deed  ons snel verlangen naar een tweede  meer gedetailleerde en grondige evaluatie.

Verder dan het resultaat van een aantal  tellingen (van o.a. Vectris…) zijn wij achteraf niet gekomen. Zijn er andere finetuningen uitgevoerd en welke zijn de effecten?

Hoe is het in de straten waar bewoners zich vooral slachtoffer voelden van het ingevoerde plan?

Ook rond de voorlopige inrichting van pleinen en straten blijft het mistig en krijgen we slechts schaarse en soms tegenstrijdige informatie. Raadpleegt men de betrokken bewoners en handelaars? Hoeveel kosten deze voorlopige ingrepen?

Werden ondertussen de stakeholders, de bewoners, de handelaars, leveranciers, bezoekers verder geconsulteerd? Werd er een poging ondernomen om tot een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek te komen?

Of zoals dat in Gent gebeurde, denkt men aan een enquête en een lijvig rapport waar elk facet van het plan op een gedetailleerde manier wordt geanalyseerd, met als resultaat de nodige bijsturingen. In ieder geval in de Arteveldestad wordt er  ruimer en meer gecommuniceerd.

Het zou verkeerd zijn om een grondige evaluatie  ‘stoemelings’ over de verkiezingen heen te tillen, hopende dat de storm wel gaat liggen, dat creëert alleen maar frustratie en burgers die zich bekocht voelen.

Een goed onderbouwde evaluatie neemt eveneens de wind uit de zeilen van criticasters en toogfilosofen.

Politiek gespin dat resulteert in imagoschade voor onze stad  helpt niemand vooruit, daarom vragen wij klaarheid en een tweede en grondige evaluatie.