HOOGDAGEN VAN DE JAARTALLEN, ZONDER BALLON VAN DE VRIENDSCHAP!

02 - 09 - 2018

Leuven Kermis is in aantocht, deze periode is van  bijzonder belang voor het Verbond der Jaartallen en de  Mannen van het Jaar, denk maar aan de  Abrahamviering  en  de Stoet.

Maar de viering zal moeten gebeuren zonder de Ballon van de Vriendschap.

Toen de ballon van het Herbert Hooverplein werd  weggehaald werd er  voorzichtig geopperd dat hij tegen Leuven Kermis  te bewonderen zou zijn op zijn nieuwe standplaats aan de Tiensevest,   aan de kleine rotonde voor het busstation.

Met deze locatie was het Verbond eigenlijk niet zo gelukkig, de ballon zou te geprangd zijn tussen het busstation en de gevels aan de overkant.

Eigenlijk vindt men het triest dat er geen plaatsje meer is aan het Herbert Hooverplein. Deze locatie was trouwens uitgegroeid tot een afspraakplaats.

Er werd ook even gedacht aan het J.M. Artoisplein en zelfs  aan het Sluispark als nieuwe stek voor het beeld.

Volgens een betrouwbare bron zou de ballon nog onbewogen  in het stadsmagazijn, aan de Vaart,  liggen.

Dany Tulkens, de kunstenaar  die hem in 1988 ontwierp, zou  aan het uitkijken zijn naar een manier om hem te kuisen.

Ook aan het station beweegt er  niet veel. Aan een fundering voor een slankere sokkel is men zeker nog niet  toe! Het zou vooral  een wachten zijn  op toelatingen, berekeningen en bestekken.

Door dit alles is er wat ongerustheid bij de Jaartallen en ze vragen zich af wanneer hun cadeau  aan de stad   het straatbeeld  terug zal  sieren.

Wij willen hier niet stoken, maar met beelden die in een stadsmagazijn terecht komen hebben wij geen goede ervaring!


We denken  aan ‘le jardin imaginaire’ van Daniël Buren waar het stadsbestuur in 2004 200.000 euro voor neertelde!

In 2008 werden de gekleurde glazen  panelen waar de imaginaire tuin uit bestond door de technische dienst weggehaald, sinds toen zijn ze aan het verkommeren in een stadsmagazijn. Het juridisch dispuut over wie verantwoordelijk is voor de constructiefout, waardoor er water insijpelde in de panelen, duurt blijkbaar nog voort.

Het verhaal van de verweesd achtergelaten Sylvain Van de Weyer is algemeen gekend,  ook dat beeld is terecht gekomen in een stadsmagazijn en heeft ondanks zijn historische waarde blijkbaar geen toekomst meer in het Leuven van vandaag! Triest, een schande!

Hoe dan ook de Jaartallen zullen hun hoogdagen moeten beleven zonder  ballon! Ook nu is de communicatie tussen  het stadsbestuur en de belanghebbenden eender karig om niet te zeggen nihil!

Trouwens iedereen vraagt zich af waarom de ballon eigenlijk weg moest!


Luc Ponsaerts

26 augustus 2018