INTEGRATIE VAN DE NIEUWE CERAVESTIGING, ALS CULTURELE HOTSPOT, IN HET HISTORISCH STADSHART. INTEGRATIE VAN DE NIEUWE CERAVESTIGING, ALS CULTURELE HOTSPOT, IN HET HISTORISCH STADSHART. INTEGRATIE VAN DE NIEUWE CERAVESTIGING, ALS CULTURELE HOTSPOT, IN HET HISTORISCH STADSHART. INTEGRATIE VAN DE NIEUWE CERAVESTIGING, ALS CULTURELE HOTSPOT, IN HET HISTORISCH STADSHART.

INTEGRATIE VAN DE NIEUWE CERAVESTIGING, ALS CULTURELE HOTSPOT, IN HET HISTORISCH STADSHART.

30 - 01 - 2018

Begin vorige maand  werd bijna ‘stoemelings’ het nieuwe complex van  de Cera, vlak aan het  stadhuis, in gebruik genomen.

Na de verhuis van de Leuvense stadsdiensten naar de stationsomgeving kwamen er in het hartje van onze stad drie gebouwen vrij.

Het  18de-eeuwse  herenhuis van Eynatten in de Eikstraat en in  Leuvens bekendste eetstraatje de Volksbank, ook wel het Helleputtegebouw genoemd.

Op de hoek van de Muntstraat met de Boekhandelstraat  kwam het  Huis der Vlaamse Leergangen leeg te staan. Dit laatste gebouw van 1948, opgetrokken in een soort van ‘historiserende retrostijl’, was niet beschermd en werd vervangen door een nieuwbouw van het gelauwerde architectenduo Robbrecht en Daem (o.a. gekend van de stadshal in Gent en het concertgebouw in Brugge).

In 2009 kocht Cera de hele site aan van de stad Leuven.

Het Helleputtegebouw, uit 1913 opgetrokken in neogotische stijl, huisvestte in het begin van de twintigste eeuw de Volksbank van Leuven, een coöperatieve spaar- en kredietmaatschappij.

Cera, als coöperatieve vennootschap, keert terug naar haar roots in de Muntstraat. Straat waar er in de veertiende eeuw reeds een vorstelijk muntatelier was gevestigd.

 

Cera heeft ook een mooie kunstcollectie uitgebouwd (een 400-tal Belgische werken van na 1945), die wordt beheerd door Museum M en die ons door wisselende tentoonstellingen zal worden gepresenteerd.

Cera heeft met een nieuwbouw geopteerd voor een ambitievolle en kwalitatief sterke hedendaagse architectuur, met respect voor de omgeving.

Een mengeling van diverse bouwvormen op één locatie moet kunnen. Zo is bv.  het politiekantoor uit 1822, opgetrokken in neoclassicistische stijl, een aantal eeuwen jonger en in een totaal andere stijl dan het stadhuis…

Het nieuwe gebouw valt ons wel wat tegen wat transparantie  betreft. We hadden  op het gelijkvloers meer een semipublieke ruimte verwacht die in interactie zou staan met de directe omgeving.

Met het stadhuis dat in 2025 zijn definitieve invulling krijgt, de nu bijna volledig gerestaureerde Sint-Pieterskerk, het vernieuwde Tafelrond… kan de nieuwe Ceravestiging een cultuurhistorische speler worden waardoor het historisch stadshart en de plaatselijke horeca worden versterkt.

Wij vinden het  positief dat de spiltentoonstelling rond de wederopbouw van Leuven, vanaf mei zal worden georganiseerd in het Helleputtegebouw. Meer van dat!

Het lijkt ons belangrijk dat er een wisselwerking is tussen de buurt en  dit nieuwe complex. Cera als deel van een culinaire en cultuurhistorische cluster!

Leuven heeft de ambitie om in 2030 Europese Culturele Hoofdstad te worden,  er mag gerust een tandje worden bijgestoken.

Als je Leuven verder wilt uitbouwen als toeristische bestemming dan zijn een aantal culturele hotspots geen overbodige luxe.

In dit verband vragen wij het volgende aan het College van Burgemeester en Schepenen:

1. Vragen aan Cera dat de buren uit het stadhuis (de gemeenteraad) worden uitgenodigd op een rondleiding in het gebouw.
2. Hetzelfde geldt  voor de gehele buurt, want onbekend, maakt onbemind.
3. Opendeurdagen organiseren waarop iedereen welkom is, het gebouw is een pareltje wat integratie  van allerlei vernieuwende en duurzame technieken betreft. Ook hoe oud en nieuw wordt geïntegreerd is meer dan een bezoek waard.
4. Regelmatig overleg plegen tussen de betrokken schepenen en de directie van Cera om een visie te ontwikkelen rond de culture mogelijkheden en wisselwerkingen tussen stad en Cera.
5. Aandacht besteden aan de betegeling van de Boekhandelstraat, dit is nu een lappendeken en zou best worden geüniformeerd met de Muntstraat.
6. Wat doen aan de  verlichting en belichting in de Boekhandelstraat, die nu ‘s nachts als ‘een donker gat’ wordt ervaren.

Luc Ponsaerts
Gemeenteraadslid
23/01/2018