LEUVEN EN ZIJN PLEINEN? NIET STEEDS EEN GEMAKKELIJKE BEVALLING! LEUVEN EN ZIJN PLEINEN? NIET STEEDS EEN GEMAKKELIJKE BEVALLING! LEUVEN EN ZIJN PLEINEN? NIET STEEDS EEN GEMAKKELIJKE BEVALLING! LEUVEN EN ZIJN PLEINEN? NIET STEEDS EEN GEMAKKELIJKE BEVALLING! LEUVEN EN ZIJN PLEINEN? NIET STEEDS EEN GEMAKKELIJKE BEVALLING!

LEUVEN EN ZIJN PLEINEN? NIET STEEDS EEN GEMAKKELIJKE BEVALLING!

23 - 09 - 2018

De gemiste kans van het Herbert Hooverplein.

De laatste weken was er heel wat te doen rond het Herbert Hooverplein.

Halen ze het of halen ze het niet?

Het plein moest absoluut klaar zijn om de kermis  te ontvangen. De stadscommunicatie beschreef  deze strijd tegen de tijd als een huzarenstukje dat zou gewonnen worden.

De laatste dagen werden alle hens aan dek gezet om dit plein kermisklaar te krijgen.
Tot veertig mensen waren druk in de weer om de bijna onmogelijke klus te klaren orakelde het stadsbestuur

 

Goed,  de kermis is zich aan het settelen, maar wel op een plein dat snel, snel werd dichtgegooid. Aan de kant van café Commerce heeft men gewoon een kwak asfalt uitgestrooid en de dure fontein van 748.000 euro is nu afgedekt met een plastiekzeil?!

Het stemt tot nadenken dat een ploeg die gedurende 24 jaar de stad heeft bestuurd nu holderdebolder, nog snel voor de verkiezingen en bijzonder nipt, deze twee pleinen absoluut een nieuwe look wil geven.

De afwerking van het Herbert Hooverplein is allesbehalve en   ondermaats.

Trouwens het hele ontwerp van dit belangrijke plein is fantasieloos en volgens ons een gemiste kans, deze ruimte verdient meer en beter en had het onderwerp moeten geweest zijn van een wedstrijd, ook de Vlaamse bouwmeester had gerust  zijn zegje mogen doen.

Twee jaar geleden werd het verkeerscirculatieplan ingevoerd, een van de zogezegde begeleidende maatregelen was de ‘Pleinenroute’.

Vier pleinen zouden een voorlopige inrichting krijgen: Pater Damiaanplein, Hogeschoolplein, Smoldersplein en het Herbert Hooverplein.

Op de schabouwelijke voorlopige  inrichting van de eerste drie pleinen kwam er zoveel kritiek dat het stadsbestuur een dik jaar geleden het roer omgooide.

Het Herbert Hooverplein zou definitief worden ingericht, dus geen  tussentijds geklooi. Maar het moest natuurlijk allemaal zeer snel gaan want men wil de eventuele electorale bonus  nog verzilveren.

Vandaar de haast en het kunst en vliegwerk.

 

 


Na vierentwintig jaar heeft deze meerderheid het niet al te best gedaan wat  inrichting van pleinen betreft.

 

Een klein overzicht.


Bij de millenniumwissel werd ons beloofd dat weldra de Dijle terug zou stromen op de Vismarkt en dat het plein een grondige make-over zou krijgen. In 2018 is men nog steeds op zoek naar een bevredigend ontwerp en heeft men de herinrichting van het plein gekoppeld aan de realisatie van de Bruulparking?!

Van het Rector De Somerplein zegt de burgemeester zelf dat de huidige inrichting niet de beste keuze was. We wachten op de vergroening van het plein, maar dit zal natuurlijk niet alles goed maken. Heel het systeem van de vele bussen op deze plek, naast een historische site van formaat, moet herbekeken worden.

Het Pater Damiaanplein is een echte klucht veel uitleg is hier niet nodig. Een paar maanden terug  sprak de schepen nog over een tweede voorlopige (?!) inrichting van het plein van de hand van landschapsarchitect Michel Pauwels. Hebben jullie iets gezien?

 

Het lot van het Hogeschoolplein ligt blijkbaar in de handen van Patrick Vanoppen die hier een brouwerij, brasserie en  hotel wil bouwen. In maart 2017 verklaarde hij dat de werken in september 2017 zouden starten. Er zit blijkbaar vertraging op het project.

Het plein wordt pas heringericht na de realisatie van dit prestigieuze plan!

Voorbeeld van een betonnen plein, zoals het niet hoort, is het pas gerealiseerde Blauwputplein! Trouwens ook  het Martelarenplein kan wat meer groen verdragen…

Hopelijk worden, bij de volgende bestuursperiode, niet alleen de straten en de stoepen aangepakt maar krijgen ook onze pleinen  een inspirerende inrichting, liefst met een flinke portie groen,  water waar het kan,  met veel respect voor het historisch erfgoed en met oog voor hedendaagse kunst.

Ook wat de inrichting van de publieke ruimte betreft moet  Leuven een kwaliteitsstad zijn!

Er is nog werk aan de winkel!

Luc Ponsaerts

2018-08-27