NIEUWBOUW E. REMY FEESTELIJK GEOPEND!  Verdwijnt het OCMW?

NIEUWBOUW E. REMY FEESTELIJK GEOPEND!  Verdwijnt het OCMW?

15 - 01 - 2015

Het zijn drukke tijden in het Leuvense OCMW.

Vooreerst is er  de voorzitterswissel, met de daarbij horende stoelendans

Erik  Vanderheiden, sinds 1 oktober 2003 voorzitter  van het OCMW, neemt  binnen het schepencollege de bevoegdheden over van Els  Van Hoof (sport, handel, communicatie, landbouw).

Els Van Hoof, was eerste opvolger van Koen Geens en kwam zo  na de verkiezingen van 2014 in de Kamer terecht.
Het cumuleren of combineren van een schepenambt  met een zitje in de Kamer is voor de Leuvense CD&V onmogelijk.

Erik  is ondertussen opgevolgd door Herwig Beckers,  tot voor kort voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal en tevens fractievoorzitter voor zijn partij in de gemeenteraad.

Dijledal gaat naar Fons Laeremans, de  nieuwe fractieleider is Johan Geleyns.

Heel deze stoelendans deed wel wat wenkbrauwen fronsen.

Erik Vanderheiden, gedurende 11 jaar voorzitter van het OCMW, had heel wat expertise opgebouwd en werd door iedereen geloofd om zijn dossierkennis en inzet.

Het  Leuvense OCMW staat voor heel wat uitdagingen.

 

Vaarwel OCMW
 

Uitgerekend op vrijdag 16 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie van het OCMW en op het moment waarop de uittredende voorzitter nog eens extra werd geprezen heeft Vlaams minister,  Liesbeth Homans, een conceptnota aan de Vlaamse regering bekendgemaakt!

Conceptnota die het heeft over  de integratie van de OCMW’s in de gemeentebesturen.

In deze nota lezen wij volgende intentieverklaring:

“Een goed hedendaags, sterk en efficiënt sociaal beleid ten bate van de inwoners van de gemeente is geïntegreerd in het hele gemeentelijk beleid en wordt gevoerd door één en dezelfde lokale overheid.
De Vlaamse Regering wil met de integratie van het OCMW in de gemeente een sterker geïntegreerd sociaal beleid voor de inwoners van de gemeente realiseren. Zij stelt daarbij een bestuurlijke organisatie voorop waarbij het sociaal beleid binnen de gemeente maximaal geïntegreerd en drempelverlagend is, gevoerd wordt door de democratisch verkozen gemeenteraad en nog efficiënter kan verlopen.”

Momenteel zijn zowel de gemeente als het OCMW  publieke diensten met een eigen rechtspersoonlijkheid, eigen politieke organen, eigen opdrachten, eigen doelstellingen en een eigen administratie
Deze structuur van het lokaal welzijnsbeleid wordt om diverse redenen al vele jaren in vraag gesteld. De nood aan bestuurlijke effectiviteit, administratieve efficiëntie en transparantie voor de burger/belanghebbende was en is daar niet vreemd aan.

 

Laatste voorzitter!


M.a.w. het OCMW als afzonderlijke entiteit,  met een eigen voorzitter, raad, secretaris, financieel beheerder… verdwijnt, zonder dat de sociale dienstverlening voor de burger in het gedrang mag komen.
Heel dit integratieverhaal moet rond zijn tegen het einde van deze bestuursperiode (2019).
De  burgemeester is een koele minnaar van deze ingreep, maar toch zouden we met enige aandrang willen vragen hoe deze belangrijke en niet zo evidente opdracht in Leuven zal worden geklaard.
Ondertussen is men  reeds geruime tijd aan het nadenken over een Leuvens zorgbedrijf: een afzonderlijke juridische entiteit waarin de Woonzorgcentra en de Thuiszorg zouden worden ondergebracht.
Kortom het worden boeiende tijden voor het sociaal beleid in onze stad en het wordt geen gemakkelijke klus voor de nieuwe en wellicht laatste OCMW-voorzitter!
 

Remy: van een ‘gesticht’ naar een ‘designhotel’

Zaterdag 7 februari opende de  schitterende nieuwbouw van Edouard Remy.
Dit gebouw dankt zijn naam aan de Leuvense liberale industrieel en filantroop Edouard Remy.
In 1886 stelde hij 200.000 Bef ter beschikking van de Commissie der Godshuizen om een gesticht voor oude, invalide personen op te richten. Deze gulle gift maakte de bouw van het eerste rusthuis in 1893 mogelijk.
Eind jaren 1940 waren deze gebouwen in verval en in 1949 besloot de gemeenteraad  om te voorzien in een nieuwbouw voor het ‘ouderlingentehuis’. Het gebouw in een U-vorm kon 540 bewoners huisvesten.
In de jaren negentig werd beslist om de gehele site te herbekijken. In 2000 werd Blok B gerenoveerd.
In 2012 werd gestart met de huidige nieuwbouw. Dit gebouw is niet alleen een Woonzorgcentrum voor 90 bewoners (de totale site telt 289  valide en zorgbehoevende residenten), maar ook de Thuiszorg krijgt er een nieuwe stek. Op die manier wordt de zorg bij mekaar gebracht en ontstaat de nodige synergie.

Het nieuwe gebouw met ‘het gele huis’ verandert het straatbeeld! Het interieur  oogt licht en luchtig, het lijkt wel of je een designhotel binnenstapt. Aan de interactie tussen bewoners, bezoekers en toevallige passanten wordt bijzondere aandacht besteed.
Dit voorjaar  zal de oude vleugel in de Frederik Lintstraat plaatsmaken voor een boomgaard.
We houden jullie verder op de hoogte.

 

TER INFO: CONCEPTNOTA MINISTER HOMANS

http://binnenland.vlaanderen.be/werking-besturen/integratie-ocmw-de-gemeente

Luc Ponsaerts
OCMW-raadslid
0477/66 29 37
15/02/2015