STADHUIS: EEN PRACHTIG, MAAR LEEG SCHRIJN!

STADHUIS: EEN PRACHTIG, MAAR LEEG SCHRIJN!

27 - 04 - 2015

TERUG IN DE GEMEENTERAAD!

Het is de vierde maal dat ik de eed mag  afleggen als gemeenteraadslid. Ik ben fier om gemeenteraadslid te mogen zijn, ik beschouw dit als een uitzonderlijke  eer.


Maar ik ben nog trotser om die eed te  mogen afleggen in dit  bijzondere gebouw, in deze gotische zaal.

Heel deze ruimte heeft voor mij iets sacraal.

Als ik over de Grote Markt wandel en dat is reeds ontzettend veel malen gebeurd, dan kijk ik nog steeds  met grote verwondering naar dit onvoorstelbaar mooi schrijn.

We zijn er ons misschien niet meer van bewust, omwille van de gewenning, maar  dit is erfgoed van wereldniveau! Ons internationaal uithangbord, het icoon van de stad! Onze absolute trots!

Sinds 2009, na de verhuis van de stadsdiensten, is het wat stil geworden rond het stadhuis.

Het kreeg een  gedeeltelijke invulling kant Muntstraat met het Radiohuis. Er bleef een ceremoniële en politieke invulling, maar vele lokalen staan leeg.

Toch is er heel wat bedrijvigheid in de omgeving en gelukkig maar!

De Vlaamse Leergangen  worden afgebroken en vervangen door een nieuwbouw van Robbrecht en Daem. De andere beschermde gebouwen, waarin de stadsdiensten waren gevestigd worden aangepast  en gerestaureerd door de Cera.

Tafelrond vordert snel en maakt mij nieuwsgierig.

Alleen het stadhuis lijkt wel een afgeschermde burcht, met  zijn forse deuren die meestal gesloten zijn.

Het nodigt niet uit.

Als je  toch  binnen geraakt dan is de wandelzaal een toonbeeld van provincialistische kneuterigheid: een verlichting die niet meer van deze tijd is, een gebrek aan technische middelen bij een presentatie of persconferentie, goedkope vlaggen, grootmoederplanten…

De gotische zaal met meubilair dat niet past in deze mooie ruimte, een tweede verdieping waar men een koterij heeft van gemaakt…

Een gebouw van dit kaliber dient een speciale, wervende en kwaliteitsvolle invulling te krijgen!

Dit terwijl de toeristische onthaalruimte  zeer beperkt is en  eerder verscholen ligt in de Naamsestraat.

Toegegeven er bestaat reeds sinds geruime tijd een werkgroep rond de herbestemming van het stadhuis, ik was  fier dat ik er vorige legislatuur  deel mocht van uitmaken.

We zijn o.a. op studiereis geweest  in Gent    voor het STAM (STAdsmuseuM) en in Delft waar we een voorbeeld zochten voor het overkoepelen van het Vrijthof.

Al dit werk resulteerde in een conceptnota.

Het is de bedoeling om een bezoekerscentrum te realiseren dat niet alleen fungeert als  vertrekpunt  voor de toerist maar ook een infopunt wordt voor  student en  Leuvenaar. Het zal niet alleen verwijzen naar de geschiedenis van de stad maar ook naar de toekomst.

Toerisme Vlaanderen heeft in 2013, onder Geert Bourgeois, een subsidie van 61.710 euro ter beschikking gesteld om een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren.
In de commissie van  15 november 2013 werd dit alvast medegedeeld.

Deze opdracht werd toegekend aan SATIJNplus architecten en zou tegen het eind van dit jaar moeten afgerond zijn.

Her en der duiken er evenwel  allerlei ideeën op die haaks staan op datgene dat reeds werd uitgewerkt en gerealiseerd.

Begin deze maand lanceerden onze collega’s van de N-VA  nog een XII-werkenplan voor de handel  waarin stond te lezen dat het stadhuis zou moeten worden omgevormd  tot een broedplek voor ambachtelijke starters…?

Momenteel is het stadhuis, onze toeristische parel, slechts zeer beperkt open voor toeristen.

Eénmaal per dag om 15 uur voor een dertigtal personen of op afspraak!

We vragen  dat het stadhuis meer zou worden ingeschakeld in de toeristische promotie en dat de bezoekmomenten  zouden worden uitgebreid.

Wil men Leuven, één van de vijf  Vlaamse kunststeden, laten uitgroeien tot een aantrekkelijke toeristische bestemming dan is er  nog veel werk aan de winkel.  Leuven heeft nog meerdere toeristische highlights nodig.

In het te vernieuwen toeristisch strategisch plan moet de herbestemming van het stadhuis op de eerste plaats komen.

Het stadsbestuur moet over de partijgrenzen heen alle hens aan dek zetten om de herbestemming van het stadhuis te laten erkennen, door Toerisme Vlaanderen (bevoegdheid Ben Weyts),  als een toeristisch hefboomproject om zo de nodige subsidies niet te mislopen.

Verder moet het publiek debat rond de herbestemming  van het stadhuis worden aangewakkerd zodanig dat misverstanden qua invulling worden vermeden.

De interesse   bij de Leuvenaar moet  worden gewekt door diverse acties en kleine tentoonstellingen!

Wij vragen ook om bij de begrotingscontrole van mei aanstaande het nodige budget te voorzien  om het project verder op te starten.

Luc Ponsaerts

Gemeenteraadslid
Open Vld Leuven
27/04/2015

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-leuven/luc-ponsaerts-maakt-comeback-a2301630/