TOEGANKELIJKHEID IS EEN BASISVOORWAARDE!

TOEGANKELIJKHEID IS EEN BASISVOORWAARDE!

15 - 12 - 2011

De adviesraad toegankelijkheid was de eerste om een memorandum op te stellen en een debat te organiseren ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezing/

Vooreerst wil ik de adviesraad toegankelijkheid proficiat wensen. Niet alleen omdat jullie de eersten zijn om zo een document te presenteren, maar ook omwille van de degelijkheid van deze paper. Dit memorandum zorgt voor een mooie analyse van de huidige situatie, vermeldt een aantal pijnpunten en geeft ons ook een aantal actiepunten mee.

De laatste jaren, geen specialist zijnde in de toegankelijkheidsproblamatiek, ben ik toch een beetje een ervaringsdeskundige geworden. Mijn moeder heeft mobiliteitsproblemen en moet zich behelpen met een  rollator of looprek. De slechte staat van sommige stoepen die bezaaid zijn met obstakels maken een wandeling niet altijd even gemakkelijk en aangenaam.  Je moet, als je een aantal beperkingen hebt, je moed bij elkaar rapen om nog buiten te komen,  anders kom je in een sociaal isolement terecht

Zelfs als oppositielid moet ik toegeven dat de stad heel wat inspanningen heeft gedaan om de toegankelijkheid te vergroten. Toch moet het onze doelstelling zijn om nog beter te scoren. In een tijd dat steden erg begaan zijn met hun imago, zou ons het label van de  meest toegankelijke stad van Vlaanderen zeker niet misstaan. Het opkrikken van ons imago op dat gebied, zou de sociale, toeristische en economische uitstraling van deze stad zeker ten goede komen.  Ik hoop dat jullie mij dit mercantiel trekje niet kwalijk nemen.

We moeten van toegankelijkheid zeker een belangrijk item maken en jullie doelstellingen moeten  een plaats krijgen binnen de nog te schrijven partijprogramma’s.

Maar het mag niet blijven bij beloftes. Eens er een nieuwe legislatuur wordt gestart moet er een beleidsplan toegankelijkheid worden samengesteld.

Het moet de bedoeling zijn, om binnen de financiële mogelijkheden, zoveel als kan van jullie doelstellingen te realiseren. Als er toch een prioriteitenlijstje moet worden opgesteld dan moet dit gebeuren in samenspraak met jullie en andere betrokken actoren.

Zoals jullie het zo mooi verwoorden zou toegankelijkheid een rode draad moeten zijn voor alle stedelijke beleidsdomeinen, elke stadsdienst moet toegankelijkheid in zijn werking opnemen.

Maar ik denk dat wij ook enorm veel aandacht moeten besteden aan sensibiliseren en communicatie.

Op de website van de stad is het bvb  zeer moeilijk om iets terug vinden over het thema toegankelijkheid.

We zijn pas volledig geslaagd als  toegankelijkheid  wordt ervaren als een evident basisrecht voor elke burger. In feite zou het geen discussiepunt meer mogen zijn.

Of anders, degenen die toegankelijkheid in al zijn facetten niet hoog in hun vaandel voeren worden niet als cool ervaren en behoren niet meer tot deze tijd.

Maar anderzijds moeten we realistisch blijven, het is een langzaam voortschrijdend proces.

Luc Ponsaerts.